Impressum

© 2017 Akzo Nobel Hilden GmbH

Editor: Akzo Nobel Hilden GmbH                  Düsseldorfer Straße 96-100 40721 Hilden                        Germania   Tel.:  +49 (0)2103 77 - 800  Fax:  +49 (0)2103 77 - 242  email: woodcoatings.emea(at)akzonobel.com

Carsten Wiemann, Tim Starken Sediul social: Köln, Judecătoria Köln HRB 31520 Cod de identificare fiscală: DE 811 171 420 / Cod fiscal: 207/5700/0873

AkzoNobel Brandcenter Approval Code: AN_202384_150416

Reglementări juridice Pentru utilizarea website-ului nostru vă rugăm să aveţi în vedere următoarele reglementări juridice:

© Copyright Akzo Nobel Hilden GmbH, Hilden, 2017 Conţinutul paginilor de internet ale firmei Akzo Nobel GmbH şi ale sucursalelor sale (Akzo Nobel) este protejat prin dreptul de autor. Toate drepturile rezervate. Utilizarea textelor şi a imaginilor, chiar şi sub formă de extrase, fără acordul în scris al firmei Akzo Nobel, contravine prevederilor legislaţiei privind drepturile de autor, fiind prin aceasta ilegală. Acest lucru este valabil în special şi în ceea ce priveşte toate celelalte drepturi de valorificare, cum sunt multiplicarea, traducerea sau utilizarea în sisteme electronice.

Condiţii de utilizare

Domeniul de aplicabilitate Acest website este administrat şi condus de Akzo Nobel GmbH şi toate celelalte sucursale ale concernului AkzoNobel (numite în continuare în mod colectiv „AkzoNobel” sau „noi”). Accesul dumneavoastră la acest website şi utilizarea sa fac obiectul următoarelor condiţii de utilizare. Prin accesarea şi utilizarea acestui website acceptaţi neîngrădit şi în totalitate aceste condiţii de utilizare. În cazul în care prin acest website sunt efectuate comenzi, pot exista şi alte condiţii. Dreptul de proprietate intelectuală şi de autor, drepturile de marcă, licenţele Utilizarea Conţinutul şi documentele publicate de AkzoNobel în acest website sunt guvernate de legislaţia germană. Toate aporturile terţilor (terţ este oricine nu face parte din concernul AkzoNobel) sunt marcate ca atare. Multiplicarea, prelucrarea, difuzarea şi orice fel de valorificare în afara limitelor legislaţiei germane, în special ale dreptului de autor, necesită acordul în scris al firmei AkzoNobel. Copierea acestor pagini este permisă numai în domeniul privat şi nu în scopuri comerciale. Este interzisă modificarea în orice fel a conţinutului în copia dumneavoastră personală a acestor pagini web, iar toate indicaţiile privind dreptul de autor, mărcile comerciale şi alte drepturi de proprietate industrială trebuie să rămână neschimbate. Dreptul de proprietate intelectuală şi de autor, drepturile de marcă În măsura în care nu se specifică altfel, toate drepturile de proprietate intelectuală şi de autor referitoare la conţinutul acestui website, în special drepturile asupra textelor, imaginilor, figurilor, materialelor audio şi video, codului HTML şi butoanelor de interfaţă (denumite în continuare „conţinut“) sunt proprietatea firmei AkzoNobel şi/sau a firmelor sale din cadrul concernului. Acest drepturi acoperă toate drepturile de autor, de reprezentare a mărcii şi de marcă comercială ale firmei AkzoNobel şi/sau ale firmelor sale din cadrul concernului, fără a se limita însă la acestea.   Utilizarea conţinutului, chiar şi sub formă de extrase, fără acordul în scris al firmei AkzoNobel, contravine prevederilor legislaţiei privind drepturile de autor, fiind prin aceasta ilegală. Acest lucru este valabil în special şi în ceea ce priveşte toate celelalte drepturi de valorificare, cum sunt multiplicarea, traducerea sau utilizarea în sisteme electronice. Denumirile şi logo-urile marcate cu ® reprezintă mărci deţinute de AkzoNobel. Alte denumiri şi logo-uri pot de asemenea să fie mărci deţinute de AkzoNobel. AkzoNobel a achiziţionat o licenţă în domeniul vopselelor pentru clădiri, pentru unele ţări europene. Licenţa Conţinutul acestui website nu duce la acordarea sau transferarea licenţelor sau drepturilor de autor, de patent, de marcă sau a altor drepturi industriale de către AkzoNobel sau terţi, nici tacit şi în niciun alt mod. Conţinutul şi răspunderea Conţinutul acestui website este pus la dispoziţie gratuit şi în scop informativ şi prin aceasta nu iau naştere niciun fel de relaţii comerciale între dumneavoastră şi AkzoNobel. AkzoNobel răspunde în calitate de prestator de servicii conform § 2 din Legea Telemediilor (TMG) pentru conţinutul propriu pe care vi-l pune la dispoziţie. Deşi AkzoNobel se preocupă de actualitatea, cuprinsul şi corectitudinea conţinutului paginilor sale, AkzoNobel nu poate să ofere nicio garanţie pentru acestea. Informaţiile conţinute pot fi actualizate, extinse, reduse sau modificate în orice alt fel fără a fi necesară o înştiinţare prealabilă. AkzoNobel nu răspunde pentru daune ale terţilor rezultate ca urmare a utilizării acestui conţinut. În caz de incertitudine solicitaţi informaţii juridice suplimentare direct de la AkzoNobel. Nu există niciun fel de obligaţie de a monitoriza informaţiile transferate sau stocate provenite de la terţi (§ 7 Paragraful 2 TMG). În cazul în care AkzoNobel ia la cunoştinţă faptul că informaţiile conţinute, proprii sau ale terţilor, contravin legii sau lezează drepturi ale terţilor, aceste informaţii vor fi eliminate neîntârziat. Informaţiile financiare Acest website poate conţine informaţii financiare. Aceste informaţii financiare, din care pot face parte, dar fără a se limita la acestea, cursuri ale acţiunilor, sunt destinate numai informării generale. AkzoNobel nu răspunde pentru daune care pot rezulta, de exemplu, ca urmare a neactualizării unor astfel de informaţii financiare. Publicarea de informaţii financiare în acest website, cum sunt rapoartele sau bilanţurile anuale, nu reprezintă informaţii oficiale şi nu duce la crearea de obligaţii. Acest website şi conţinutul său nu reprezintă o solicitare sau o recomandare pentru a investi în hârtii de valoare ale firmei AkzoNobel. Vizitatorii acestui website nu trebuie să se bazeze pe aceste informaţii în decizia lor de a investi sau a tranzacţiona cu hârtii de valoare ale firmei AkzoNobel. Evoluţia şi rezultatele viitoare pot fi semnificativ diferite faţă de punctele de vedere, părerile sau prevederile publicate în acest website.   Răspunderea pentru informaţiile şi linkurile terţilor Informaţiile provenite de la terţi reprezintă opinia personală a acestora. AkzoNobel nu răspunde şi nu oferă garanţie pentru astfel de informaţii. Aceste pagini web conţin linkuri spre website-uri externe ale terţilor. AkzoNobel nu are influenţă asupra conţinutului acestor website-uri la care se face trimitere. Pentru corectitudinea conţinutului este responsabil întotdeauna ofertantul sau administratorul în cauză şi de aceea AkzoNobel nu oferă niciun fel de garanţie în acest sens. În cazul în care AkzoNobel constată încălcări ale legislaţiei în vigoare, linkul respectiv va fi eliminat neîntârziat. Existenţa linkurilor nu reprezintă o indicaţie a unei colaborări între aceşti terţi şi AkzoNobel şi nu constituie o recomandare de către AkzoNobel pentru respectivii terţi, website-urile sau produsele lor. Confidenţialitatea şi comunicarea de idei Dumneavoastră răspundeţi pentru respectarea prevederilor legislaţiei naţionale a ţării din care accesaţi acest website. În măsura în care nu se specifică altfel în mod explicit în aceste prevederi, informaţiile pe care le comunicaţi prin acest website nu sunt considerate a fi confidenţiale şi nu fac obiectul protejării unor drepturi. Trebuie să vă asiguraţi că aveţi un drept legal de a comunica aceste informaţii şi că nu comunicaţi informaţii pentru care nu aveţi dreptul de a o face. Datorită caracterului public al internetului vă recomandăm să nu comunicaţi informaţii pe care le consideraţi confidenţiale. Pentru a ne proteja interesele proprii şi a proteja interesele clienţilor noştri, trebuie să tratăm cu cea mai mare grijă subiectele materialelor nesolicitate pe care le primim. AkzoNobel nu acceptă materiale nesolicitate în afara relaţiilor de afaceri stabilite. Deosebit de important este în acest caz faptul că astfel de materiale trimise nu pot fi şi nu vor fi tratate cu confidenţialitate fără a exista o relaţie de afaceri evidentă. De aceea, vă rugăm ca prin acest website să nu trimiteţi la AkzoNobel idei nesolicitate. Există riscul ca idei nesolicitate şi prin aceasta, neprotejate, să devină cunoscute public, caz în care AkzoNobel ar avea dreptul să le dezvolte, utilizeze, copieze şi/sau să le utilizeze în scopuri profesionale, fără a avea obligaţii de compensare faţă de dumneavoastră.   Clauzele fără efect În cazul în care clauze ale acestor condiţii de utilizare sunt sau devin fără efect, clauzele rămase nu îşi pierd validitatea în raportul dintre părţi. În locul clauzei fără efect AkzoNobel va introduce o altă clauză, aplicabilă din punct de vedere juridic, cu un efect cât mai apropiat de cel intenţionat prin clauza fără efect, cu respectarea şi în sensul acestor condiţii de utilizare. Legislaţia aplicabilă şi instanţa competentă Aceste condiţii de utilizare sunt guvernate în exclusivitate de legislaţia germană. Toate diferenţele de opinie rezultate în legătură cu aceste condiţii de utilizare, în special cele cu privire la existenţa şi validitatea lor, vor fi soluţionate de instanţa germană competentă.  

Select Language