Impresszum

© 2017 Akzo Nobel Hilden GmbH

Kiadó: Akzo Nobel Hilden GmbH                  Düsseldorfer Straße 96-100 40721 Hilden                           Németország   Tel.: +49 (0)2103 77 - 800  Fax: +49 (0)2103 77 - 242  eMail: woodcoatings.emea(at)akzonobel.com

 

Ügyvezető: Carsten Wiemann, Tim Starken A társaság székhelye: Köln, Kölni Cégbíróság HRB 31520 Közösségi adószám: DE 811 171 420 / Adószám: 207/5700/0873

AkzoNobel Brandcenter Approval Code: AN_202384_150416

Jogi tudnivalók A honlap használata során kérjük, hogy vegye figyelembe a következő jogi tudnivalókat:

© Copyright Akzo Nobel Hilden GmbH, Hilden, 2017 Az AkzoNobel GmbH és leányvállalatainak (Akzo Nobel) jelen internetes megjelenésében foglalt tartalmak szerzői jogi védelem alatt állnak. Minden jog fenntartva. A szövegek és képek akár kivonatos felhasználása is szerzői jogsértésnek minősül, amennyiben arra az Akzo Nobel írásbeli hozzájárulása nélkül kerül sor. Ez különösen érvényes mindennemű hasznosítási jogra, így a sokszorosításra, fordításra vagy elektronikus rendszerekben történő felhasználásra.

Használati feltételek

Alkalmazási terület Ezt a honlapot az Akzo Nobel GmbH és a többi AkzoNobel konszernvállalat (a továbbiakban "AkzoNobel" vagy "mi") üzemelteti és vezeti. Az Ön honlaphoz történő hozzáférése és a honlap használata az alábbiakban látható használati feltételek hatálya alá esik. A honlaphoz történő hozzáféréssel és a honlap használatával Ön korlátlanul és teljes körűen elfogadja ezeket a használati feltételeket. Amennyiben a honlapon rendelést ad le, úgy arra további feltételek vonatkozhatnak. Szellemi tulajdon, márkajogok és liszenszek Alkalmazás Az AkzoNobel által ezzel a honlappal kacsplatosan létrehozott tartalmak és művek a német jog hatálya alá tartoznak. Minden harmadik fél által tett hozzájárulás (harmadik félnek tekintendő mindenki, aki nem az AkzoNobel konszern tagja) ilyenként megjelölésre kerül. A német jog határain kívüli sokszorosítás, feldolgozás, szerkesztés és más módon történő hasznosítás kizárólag az AkzoNobel írásbeli hozzájárulásával történhet. A honlapról csak magáncélra készíthető másolat, üzleti célra nem. A honlapról készített személyes változatban a tartalom semmilyen formában sem módosítható és a szerzői jogokra, kereskedelmi márkákra és egyéb üzleti tulajdonjogokra vonatkozó utalásoknak változatlanoknak kell maradniuk. Szellemi jogok, márkajogok Eltérő utalás hiányában a jelen honlapon található minden szellemi és szerzői jog, különös tekintettel a szövegekre, ábrákra, képekre, hang- és videó anyagokra, HTML-kódokra és kapcsolómezőkre (a továbbiakban "tartalom") vonatkozó jogok az AkzoNobel és/vagy konszerntársaságai tulajdonát képezik. Ezek a jogok kiterjednek az AkzoNobel és/vagy konszerntársaságai minden szerzői jogára, márkajelzésére és kereskedelmi márkájára, azonban nem korlátozódnak azokra.   A tartalom akár csak kivonatos felhasználása is szerzői jogsértésnek minősül, amennyiben arra az AkzoNobel írásbeli hozzájárulása nélkül kerül sor. Ez különösen érvényes mindennemű hasznosítási jogra, így a sokszorosításra, fordításra vagy elektronikus rendszerekben történő felhasználásra. Az ® jelöléssel ellátott nevek és logók az AkzoNobel márkái. Más nevek és logól szintén az AkzoNobel tulajdonában állhatnak. Az AkzoNobel az épület festékanyagok terén egyes európai országokban engedéllyel rendelkezik. Liszensz A jelen honlap tartalma sem hallgatólagosan, sem másként nem tekinthető úgy, hogy azzal az AkzoNobel szerzői jogokat, szabadalmakat, márkajelzéseket vagy egyéb üzleti tulajdonjogokat érintő liszenszeket ruházna át. Tartalom és felelősségvállalás A jelen honlap tartalmát díjtalanul és kizárólag tájékozódási célból bocsátjuk rendelkezésre, ezáltal semmilyen üzleti kapcsolat nem jön létre Ön és az AkzoNobel között. Az AkzoNobel a Telemédiatörvény 2. § alapján felelős a saját tartalmakért, melyeket rendelkezésre bocsát. Az AkzoNobel igyekszik a honlapok tartalmát aktualizálni, teljessé és pontossá tenni, erre azonban semmilyen módon nem vállal garanciát. A tartalmak előzetes bejelentés nélkül frissíthetők, bővíthetők, rövidíthetők vagy más módon megváltoztathatók. Az AkzoNobel nem vállal felelősséget az olyan károkért, melyeket harmadik felek szenvednek el a jelen honlap használatával kapcsolatosan. Amennyiben kétségei vannak, kérjen jogilag kötelező információkat közvetlenül az AkzoNobeltől. A továbbított vagy tárolt idegen információk felügyeletére vonatkozóan semmilyen kötelezettséget nem vállalunk (Telemédiatörvény 7. § 2. bekezdés). Amennyiben az AkzoNobel tudomására jut, hogy a saját vagy idegen tartalmak törvénysértőek vagy harmadik felek jogait sértik, úgy azok a tartalmak haladéktalanul eltávolításra kerülnek. Pénzügyi adatok A jelen honlap esetlegesen pénzügyi adatokat tartalmaz. Ezek a pénzügyi adatok, melyek nem kizárólagosan részvényárfolyamok, kizárólag általános tájékoztatási célokat szolgálnak. Az AkzoNobel nem vállal felelősséget azokért a károkért, melyek esetlegesen amiatt lépnek fel, hogy ezeket az információkat nem frissítik folyamatosan. A pénzügyi adatok, például éves beszámolók és jelentések honlapon történő közzététele nem tekinthető hivatalos közzétételnek és bárminemű kötelezettség nélkül történik. A jelen honlapok és azok tartalma nem jelent felhívást vagy ajánlást bármilyen AkzoNobel értékpapírba történő befektetéshez. A honlap látogatóinak minden AkzoNobel értékpapír befektetési vagy kereskedési döntéshez a jelen honlaptól eltérő forrást célszerű annak megalapozásához használniuk. A jövőbeli fejlemények és eredmények a honlapon feltüntetett véleményektől, előrejelzésektől vagy várakozásoktól jelentős mértékben eltérhetnek.   Felelősségvállalás harmadik felek információiért és hivatkozásaiért A harmadik felektől származó információk kizárólag ezen harmadik fél véleményét fejezik ki. Az ilyen jellegű információkért az AkzoNobel nem vállal semmilyen felelősséget. Ezek az oldalak harmadik felek weboldalaira mutató hivatkozásokat tartalmaznak. Az AkzoNobelnek semmilyen befolyása sincs ezen hivatkozott honlapokra. A tartalmak helyességéért mindig a szolgáltató vagy az üzemeltető felelős, ezért az AkzoNobel semmilyen felelősséget nem vállal ezekkel kapcsolatosan. Amennyiben az AkzoNobelnek jogsértés jut a tudomására, úgy az adott hivatkozás haladéktalanul eltávolításra kerül. A hivatkozások megléte semmilyen módon nem utal arra, hogy a harmadik fél és az AkzoNobel között bármilyen együttműködés állna fenn, és nem jelenti ezen harmadik fél, annak honlapja vagy annak termékei AkzoNobel általi ajánlását. Ötletek beküldése és bizalmas kezelése Ön felelős azért, hogy betartsa annak az országnak a törvényeit, amelyből hozzáfér ehhez a weboldalhoz. Amennyiben ezekben a rendelkezésekben kifejezetten másként nem kötjük ki, akkor minden Ön által ezen a weboldalon keresztül beküldött információ nem bizalmasnak és a védelmi jog által nem védettnek minősül. Ön biztosítja azt, hogy törvényes jogában áll ezen információkat továbbítani, valamint azt, hogy nem továbbít olyan információkat, melyek továbbításához a hatályos törvények alapján nincs joga. Az internet nyílt jellegéből adódóan szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy ne továbbítson olyan információkat, melyeket Ön bizalmas jellegűnek tekint. Saját és ügyfeleink érdekeinek védelme érdekében az ötletek kéretlen beküldésének témakörét a lehető legnagyobb gondossággal kell kezelnünk. Az AkzoNobel nem fogad el kéretlenül beküldött ötleteket, amennyiben azok nem stabil és ismert üzleti kapcsolatból származnak. Különösen fontos, hogy az AkzoNobel az ilyen beküldött ötleteket egyértelmű üzleti kapcsolat megléte nélkül nem tudja és nem fogja bizalmasan kezelni. Éppen ezért arra kérjük Önt, hogy tartózkodjon a kéretlen ötletek e honlapon keresztüli beküldésétől az AkzoNobel részére. Fennáll annak a veszélye, hogy a kéretlen, és ezért nem védett ötlet általánosan ismertté válik, ami által az AkzoNobel jogot szerez arra, hogy az ötletet teljes egészében kivitelezze, alkalmazza, másolja és/vagy üzletileg hasznosítsa anélkül, hogy ezért Önnel szemben bármilyen ellenszolgáltatásra vagy elszámolásra válna kötelezetté.   Részleges érvénytelenség Amennyiben a jelen használati feltételek részlegesen hatálytalanná válnak, úgy ez nem érinti a felek között fennálló jogviszonyt szabályozó egyéb rendelkezések érvényességét. Az érvénytelenné vált rész helyett az AkzoNobel olyan rendelkezéseket vezet be, melyek jogilag érvényesek és joghatásukban a lehető legjobban megközelítik azt, amilyen céllal az érvénytelenné vált rész kikötésre került, figyelembe véve a jelen használati feltételek tartalmát és rendeltetési célját. Alkalmazandó jog és jogorvoslati hely A jelen használati feltételek vonatkozásában kizárólagosan a német jogrend irányadó. A jelen használati feltételekkel kapcsolatos nézeteltérések, különösen a létjogosultsággal és az érvényességgel kapcsolatos nézeteltérések rendezése kizárólagosan az illetékes német bíróságok hatásköre.  

Select Language