Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας!

Η AkzoNobelWoodCoatingsσας προσφέρει πολλά έτη εμπειρίας στον τομέα των ξυλουργικών επαγγελμάτων. Εφόσον έχετε ερωτήματα να υποβάλλετε, ή ζητάτε τεχνική υποστήριξη, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τα κεντρικά μας γραφεία:

Akzo Nobel Hilden GmbH
Wood Coatings
Duesseldorfer Straße 96-100
D-40721 Hilden - Germany
Phone: +49 2103 77 800
Fax: +49 2103 77 577

Select Language