Φυλλάδια και οδηγοί

Η AkzoNobel Wood Coatings σας προσφέρει μεγάλη ποικιλία από ενδιαφέροντα φυλλάδια και οδηγούς, τα οποία σας δίνουν όλες τις σημαντικές πληροφορίες για τα προϊόντα καθώς και πολύτιμες συμβουλές για την κατεργασία επιφανειών.

Μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα φυλλάδια και τους οδηγούς, ή να διαβάσετε τα αρχεία pdf online.

<div class="teaserlink-item row clearfix" data-href="https://www.akzonobel-woodcoatings.com/retailer-search.html" data-target="ct-3022"> <div class="col-xs-4 col-sm-4"> <img class="img-responsive" id="I7862" src="fileadmin/user_upload/ancw_katalog.jpg" width="100" height="100" alt="" /> </div> <div class="col-xs-7 col-sm-8"> <h3>AkzoNobel Wood Coatings Catalogue</h3> <p>Available from your sales representative </p> </div> </div> <a href="https://www.akzonobel-woodcoatings.com/retailer-search.html" target="_top" class="hidden" id="ct-3022"></a>
<div class="teaserlink-item row clearfix" data-href="fileadmin/user_upload_akzo/downloads/cf-wf-2019.zip" data-target="ct-3021"> <div class="col-xs-4 col-sm-4"> <img class="img-responsive" id="I7859" src="fileadmin/_processed_/4/4/csm_anwc-cf-wf19-teaser_c0a110f861.jpg" width="120" height="100" alt="" /> </div> <div class="col-xs-7 col-sm-8"> <h3>Colour Futures / Wood Futures 2019</h3> <p>&nbsp;</p> </div> </div> <a href="fileadmin/user_upload_akzo/downloads/cf-wf-2019.zip" target="_blank" class="hidden" id="ct-3021"></a>
<div class="teaserlink-item row clearfix" data-href="fileadmin/user_upload_akzo/downloads/4seiter%20Duracid%20Update%202020%20neue%20Produkte%20RZ1%20EN%20web.pdf" data-target="ct-2962"> <div class="col-xs-4 col-sm-4"> <img class="img-responsive" id="I7716" src="fileadmin/_processed_/e/f/csm_4seiter-Duracid_b698e4d1d8.jpg" width="100" height="100" alt="" /> </div> <div class="col-xs-7 col-sm-8"> <h3>Duracid / DuracidColor FF</h3> <p>&nbsp;</p> </div> </div> <a href="fileadmin/user_upload_akzo/downloads/4seiter%20Duracid%20Update%202020%20neue%20Produkte%20RZ1%20EN%20web.pdf" target="_blank" class="hidden" id="ct-2962"></a>
<div class="teaserlink-item row clearfix" data-href="fileadmin/user_upload_akzo/downloads/AC-T475_2019_GR.pdf" data-target="ct-3000"> <div class="col-xs-4 col-sm-4"> <img class="img-responsive" id="I7754" src="fileadmin/_processed_/4/e/csm_AC-T475-GB_4f61d67e85.jpg" width="100" height="100" alt="" /> </div> <div class="col-xs-7 col-sm-8"> <h3>Aqualit AC-T475</h3> <p>&nbsp;</p> </div> </div> <a href="fileadmin/user_upload_akzo/downloads/AC-T475_2019_GR.pdf" target="_blank" class="hidden" id="ct-3000"></a>
<div class="teaserlink-item row clearfix" data-href="fileadmin/user_upload_akzo/downloads/ANWC_Parkettfibel_RZ_GR_VIEW.pdf" data-target="ct-2981"> <div class="col-xs-4 col-sm-4"> <img class="img-responsive" id="I7735" src="fileadmin/_processed_/8/7/csm_ANWC-Parkettfibel_b8e042331c.jpg" width="100" height="100" alt="" /> </div> <div class="col-xs-7 col-sm-8"> <h3>Το παρκέ Οδηγός</h3> <p>&nbsp;</p> </div> </div> <a href="fileadmin/user_upload_akzo/downloads/ANWC_Parkettfibel_RZ_GR_VIEW.pdf" target="_blank" class="hidden" id="ct-2981"></a>
<div class="teaserlink-item row clearfix" data-href="https://akzonobel-woodcoatings.com/ebro/wf18-en/" data-target="ct-3020"> <div class="col-xs-4 col-sm-4"> <img class="img-responsive" id="I7774" src="fileadmin/_processed_/f/6/csm_contentteaser-wf18_f8d6ea714d.jpg" width="120" height="100" alt="" /> </div> <div class="col-xs-7 col-sm-8"> <h3>WoodFutures 2018 e-brochure</h3> <p>&nbsp;</p> </div> </div> <a href="https://akzonobel-woodcoatings.com/ebro/wf18-en/" target="_blank" class="hidden" id="ct-3020"></a>
<div class="teaserlink-item row clearfix" data-href="fileadmin/user_upload_akzo/downloads/cf-wf-18-anwc-en.zip" data-target="ct-2864"> <div class="col-xs-4 col-sm-4"> <img class="img-responsive" id="I7585" src="fileadmin/_processed_/d/3/csm_download-cf-wf-18_29f6f8be79.jpg" width="100" height="100" alt="" /> </div> <div class="col-xs-7 col-sm-8"> <h3>Colour Futures / Wood Futures 2018</h3> <p>&nbsp;</p> </div> </div> <a href="fileadmin/user_upload_akzo/downloads/cf-wf-18-anwc-en.zip" target="_blank" class="hidden" id="ct-2864"></a>
<div class="teaserlink-item row clearfix" data-href="fileadmin/user_upload_akzo/downloads/NatureColor_NC-UO760_Colour_Card.pdf" data-target="ct-3019"> <div class="col-xs-4 col-sm-4"> <img class="img-responsive" id="I7773" src="fileadmin/_processed_/f/0/csm_NatureColor-NC-UO760-Colour-Card_b9d2ea9513.jpg" width="100" height="100" alt="" /> </div> <div class="col-xs-7 col-sm-8"> <h3>NatureColor NC-UO760 Colour card</h3> <p>&nbsp;</p> </div> </div> <a href="fileadmin/user_upload_akzo/downloads/NatureColor_NC-UO760_Colour_Card.pdf" target="_blank" class="hidden" id="ct-3019"></a>
<div class="teaserlink-item row clearfix" data-href="fileadmin/user_upload_akzo/downloads/plakat_label-concept.pdf" data-target="ct-2821"> <div class="col-xs-4 col-sm-4"> <img class="img-responsive" id="I7474" src="fileadmin/_processed_/c/1/csm_plakat-etikettenkonzept-teaser_1dacaeaf86.jpg" width="100" height="100" alt="" /> </div> <div class="col-xs-7 col-sm-8"> <h3>Poster AkzoNobel Wood Coatings label concept</h3> <p>&nbsp;</p> </div> </div> <a href="fileadmin/user_upload_akzo/downloads/plakat_label-concept.pdf" target="_blank" class="hidden" id="ct-2821"></a>
<div class="teaserlink-item row clearfix" data-href="fileadmin/user_upload_akzo/downloads/anwc_tinting_system.pdf" data-target="ct-2822"> <div class="col-xs-4 col-sm-4"> <img class="img-responsive" id="I7475" src="fileadmin/_processed_/9/c/csm_machines-teaser_46f95ea5f7.jpg" width="100" height="100" alt="" /> </div> <div class="col-xs-7 col-sm-8"> <h3>Wood Coatings Color System for interior & exterior use</h3> <p>&nbsp;</p> </div> </div> <a href="fileadmin/user_upload_akzo/downloads/anwc_tinting_system.pdf" target="_blank" class="hidden" id="ct-2822"></a>

Select Language