Περισσότερη αξία, με λιγότερους πόρους

Οι πόροι στον πλανήτη μας είναι περιορισμένοι. Για το λόγο αυτό, ο στόχος μας είναι να επιτύχουμε περισσότερα με λιγότερα μέσα, προστατεύοντας έτσι τους φυσικούς πόρους. Για να επιτύχουμε αυτό το στόχο, ευθυγραμμίσαμε τις σκέψεις και τις δραστηριότητές μας με τις βασικές αρχές της βιωσιμότητας. Η υγεία, η ασφάλεια και η προστασία του περιβάλλοντος είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες προς αυτή την κατεύθυνση. Για το λόγο αυτό επεκτείνουμε συνεχώς το ποσοστό μας σε βιώσιμα προϊόντα και λύσεις, ενώ παράλληλα διασφαλίζουμε κατά ένα ολοένα αυξανόμενο βαθμό, ότι οι παραγωγικές μας διαδικασίες προστατεύουν τις πηγές.

Με αυτό τον τρόπο επιθυμούμε να μετατρέψουμε τις προκλήσεις σε ευκαιρίες. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να διασφαλιστεί η μακρόπνοη επιτυχία της εταιρείας μας. Μια προσέγγιση η οποία αντανακλά τη στρατηγική βιωσιμότητας με τον τίτλο: “Planet Possible” («ο πλανήτης μπορεί») .

www.akzonobel.com/sustainability/planet_possible

Ο όμιλος AkzoNobelπαίρνει για τέσσερα χρόνια την πρώτη θέση στον διαγωνισμό του δείκτη αειφορίας του DowJones (DJSI). Στη λίστα κατάταξης που δημοσιεύθηκε το 2015, ήμαστε στην πρώτη θέση μπροστά από περισσότερες από 350 εταιρείες του βιομηχανικού τομέα.

Βιώσιμες λύσεις για τη βιομηχανία ξύλου

Τα πρωτοποριακά προϊόντα μας προσφέρουν βιώσιμες λύσεις για την παραγωγή και διακόσμηση οποιουδήποτε ξύλου, για έπιπλα, έπιπλα κουζίνας, ξυλουργεία και αγορές οικοδομικών υλικών.

Προσφέρουμε τεχνολογία υδατοδιαλυτών σκευασμάτων για ξυλουργική και επιπλοποιία, τεχνολογία UV για συμπαγή ξυλεία, ελαστικές επενδύσεις δαπέδων και βερνίκια για έπιπλα κουζίνας και επιχρίσματα PUκαι ACγια επιπλοποιία κουζινών. Σχεδιάζουμε και εξελίσσουμε προϊόντα έχοντας στο νου μας τόσο τους πελάτες και την κοινωνία – επιχρίσματα με εξαιρετική αισθητική και φυσικές ιδιότητες, οι οποίες συμμορφώνονται με τους κανονισμούς και έχουν περιορισμένο αντίκτυπο στο περιβάλλον.

Select Language