PU Akryl

Quantum Q-S130

Lösningsmedelsbaserad klar 2K polish
Egenskaper
Högtransparent, passande för blekt trä, blandningsandel på 20 % ger bättre tätningsegenskaper, öppna porer, ljusbeständig
Huvudsakligt användningsområde
Möbler, skåp inomhus
Typ av bindemedel
PU Akryl
Applicering
Sprutapplicering med Airmix/Airless, högtryck och lågtryck, ridåbesprutning
Härdare / Förpackningsstorlek
HPU6301 (310.48), 2 l
Blandningsförhållande
10 % (10:1) eller 20 % (5:1)
Förtunning / Förpackningsstorlek
TPU9302-M (910.17) / TPU9303-S (910.73), 5 l / 25 l
 
Färgnyans
Glansnivå
Förpackningsstorlek
Safety data sheets are no longer made available on the website. If you are a direct customer, you will receive the safety data sheet automatically via e-mail with every delivery. If you are supplied by one of our dealers, please contact them with questions regarding safety data sheets. They have the latest version of the safety data sheets available to you.

Select Language