Υδατοδιαλυτά

AqualitColor AC-P382

Υδατοδιαλυτό αδιαφανές αστάρι 1K
Ιδιότητες
Καλή πλήρωση, μόνο 2% συνδιαλύτης, λιγότερη διαστολή του MDF
Βασική περιοχή εφαρμογής
Εσωτερικοί χώροι, έπιπλα, ντουλάπια
Τύπος συνδετικού υλικού
Ακρυλικό
Εφαρμογή
Ψεκασμός μίγματος αέρα/χωρίς αέρα, εφαρμογή με ψεκασμό υψηλής/χαμηλής πίεσης
Διαλυτικό
Νερό
 
Απόχρωση
Υπόλευκο
Επίπεδο γυαλάδας
Μέγεθος συσκευασίας
20 l / 120 l / 1000 l

Select Language