Υδατοδιαλυτά

AqualitColor AC-P381

Υδατοδιαλυτό αδιαφανές αστάρι 1K
Ιδιότητες
Μεγάλη ευελιξία, η καλή πρόσφυση επιτρέπει τη χρήση σε παλιά ντουλάπια κουζίνας
Βασική περιοχή εφαρμογής
Εσωτερικοί χώροι, έπιπλα, κουζίνες, ντουλάπια, προϊόντα κατασκευής
Τύπος συνδετικού υλικού
Ακρυλικό
Εφαρμογή
Ψεκασμός μίγματος αέρα/χωρίς αέρα, εφαρμογή με ψεκασμό υψηλής/χαμηλής πίεσης
Διαλυτικό
Νερό
 
Απόχρωση
Λευκό
Επίπεδο γυαλάδας
Μέγεθος συσκευασίας
20 l

Select Language