Υδατοδιαλυτά

AqualitColor AC-P380

Υδατοδιαλυτό αδιαφανές αστάρι 1K
Ιδιότητες
Καλή πλήρωση και κάλυψη, μεγάλη ευελιξία, ελάχιστη διαστολή του MDF
Βασική περιοχή εφαρμογής
Εσωτερικοί χώροι, έπιπλα, ντουλάπια
Τύπος συνδετικού υλικού
Ακρυλικό
Εφαρμογή
Ψεκασμός μίγματος αέρα/χωρίς αέρα, εφαρμογή με ψεκασμό υψηλής/χαμηλής πίεσης
Διαλυτικό
Νερό
 
Απόχρωση
Υπόλευκο
Επίπεδο γυαλάδας
Μέγεθος συσκευασίας
20 l / 1000 l

Select Language