Υδατοδιαλυτά

AqualitColor AC-P375

Υδατοδιαλυτό αδιαφανές αστάρι 1K
Ιδιότητες
Ποιότητα κουρτίνας βαφής, καλή πλήρωση, λιγότερη διαστολή του MDF
Βασική περιοχή εφαρμογής
Εσωτερικοί χώροι, έπιπλα, ντουλάπια
Τύπος συνδετικού υλικού
Ακρυλικό
Εφαρμογή
Κουρτίνα βαφής
Διαλυτικό
Νερό
 
Απόχρωση
Λευκό
Επίπεδο γυαλάδας
Μέγεθος συσκευασίας
20 l

Select Language