Υδατοδιαλυτά

AqualitColor AC-P374

Υδατοδιαλυτό αδιαφανές αστάρι 1K
Ιδιότητες
Ειδικό προϊόν για καλούπια
Βασική περιοχή εφαρμογής
Εσωτερικοί χώροι, έπιπλα, ντουλάπια
Τύπος συνδετικού υλικού
Ακρυλικό
Εφαρμογή
Κουρτίνα βαφής
Διαλυτικό
Νερό
 
Απόχρωση
Υπόλευκο
Επίπεδο γυαλάδας
Μέγεθος συσκευασίας
20 l / 1000 l

Select Language