Υδατοδιαλυτά

AqualitColor AC-P372

Υδατοδιαλυτό αδιαφανές αστάρι 1K
Ιδιότητες
Παρόμοιο με το Aqua Surf 099 (AC-P382) αλλά χαμηλότερου ιξώδους, ειδικά για πλαστικά καλούπια
Βασική περιοχή εφαρμογής
Εσωτερικοί χώροι, έπιπλα, ντουλάπια
Τύπος συνδετικού υλικού
Ακρυλικό
Εφαρμογή
Ψεκασμός μίγματος αέρα/χωρίς αέρα, εφαρμογή με ψεκασμό υψηλής/χαμηλής πίεσης
Διαλυτικό
Νερό
 
Απόχρωση
Λευκό
Επίπεδο γυαλάδας
Μέγεθος συσκευασίας
120 l

Select Language