Υδατοδιαλυτά

AqualitColor AC-P371

Υδατοδιαλυτό αδιαφανές αστάρι 1K
Ιδιότητες
Εύκολη λείανση, λιγότερη διαστολή του MDF, καλή πλήρωση
Βασική περιοχή εφαρμογής
Εσωτερικοί χώροι, έπιπλα, ντουλάπια
Τύπος συνδετικού υλικού
Ακρυλικό
Εφαρμογή
Ψεκασμός μίγματος αέρα/χωρίς αέρα, εφαρμογή με ψεκασμό υψηλής/χαμηλής πίεσης
Διαλυτικό
Νερό
 
Απόχρωση
Λευκό
Επίπεδο γυαλάδας
Μέγεθος συσκευασίας
20 l

Select Language