Υδατοδιαλυτά

AqualitColor AC-P340

Υδατοδιαλυτό αδιαφανές αστάρι 1K
Ιδιότητες
Καλή πλήρωση, μόνο 4% συνδιαλύτης, λιγότερη διαστολή του MDF, ιδανικό σε συνθήκες 100% υπεριώδους ακτινοβολίας
Βασική περιοχή εφαρμογής
Εσωτερικοί χώροι, έπιπλα, ντουλάπια
Τύπος συνδετικού υλικού
Ακρυλικό
Εφαρμογή
Ψεκασμός μίγματος αέρα/χωρίς αέρα, εφαρμογή με ψεκασμό υψηλής/χαμηλής πίεσης
Διαλυτικό
Νερό
 
Απόχρωση
Υπόλευκο
Επίπεδο γυαλάδας
Μέγεθος συσκευασίας
20 l / 1000 l
Safety data sheets are no longer made available on the website. If you are a direct customer, you will receive the safety data sheet automatically via e-mail with every delivery. If you are supplied by one of our dealers, please contact them with questions regarding safety data sheets. They have the latest version of the safety data sheets available to you.

Select Language