Υδατοδιαλυτά

AqualitColor AC-P330

Υδατογενές αδιαφανές αστάρι 1K/2K
Ιδιότητες
Καλή πλήρωση, καλή κάλυψη, εύκολη λείανση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σύστημα 1 ή 2 συστατικών (με 2 συστατικά βελτιώνεται η απόδοση), ταχύτατο
Βασική περιοχή εφαρμογής
Εσωτερικοί χώροι, έπιπλα, ντουλάπια
Τύπος συνδετικού υλικού
Ακρυλικό
Εφαρμογή
Ψεκασμός μίγματος αέρα/χωρίς αέρα, εφαρμογή με ψεκασμό υψηλής/χαμηλής πίεσης
Σκληρυντικό / μέγεθος συσκευασίας
HWA6001 (303.01), 0,5 l / 2 l
Αναλογία
10% (10:1)
Διαλυτικό
Νερό
 
Απόχρωση
Λευκό
Επίπεδο γυαλάδας
Μέγεθος συσκευασίας
5 kg / 20 kg

Select Language