Υδατοδιαλυτά

AqualitColor AC-P320

Υδατοδιαλυτό αδιαφανές αστάρι 1K
Ιδιότητες
Καλή πλήρωση και κάλυψη, καλές ιδιότητες πρόσφυσης, πολύ υψηλή ανθεκτικότητα στο νερό
Βασική περιοχή εφαρμογής
Εσωτερικοί χώροι, έπιπλα, ντουλάπια
Τύπος συνδετικού υλικού
Ακρυλικό
Εφαρμογή
Ψεκασμός μίγματος αέρα/χωρίς αέρα, εφαρμογή με ψεκασμό υψηλής/χαμηλής πίεσης
Διαλυτικό
Νερό
 
Απόχρωση
Λευκό
Επίπεδο γυαλάδας
Μέγεθος συσκευασίας
20 l / 1000 l
Safety data sheets are no longer made available on the website. If you are a direct customer, you will receive the safety data sheet automatically via e-mail with every delivery. If you are supplied by one of our dealers, please contact them with questions regarding safety data sheets. They have the latest version of the safety data sheets available to you.

Select Language