Υδατοδιαλυτά

AqualitColor AC-IP360

Υδατοδιαλυτό αδιαφανές αστάρι / μονωτικό αστάρι 1K/2K σε συσκευασία 2 σε 1
Ιδιότητες
Πολύ καλή πλήρωση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σύστημα 1 ή 2 συστατικών (τα 2 συστατικά προσδίδουν άριστες μονωτικές ιδιότητες έναντι στα συστατικά του ξύλου και επιτρέπουν τη χρήση σε δωμάτια με υγρασία), πρόσφυση σε πολλά πλαστικά και μέταλλα, ταχείας δ
Βασική περιοχή εφαρμογής
Εσωτερικοί χώροι, έπιπλα, κουζίνες, ντουλάπια, ειδικά σε μπάνια
Τύπος συνδετικού υλικού
Ακρυλικό
Εφαρμογή
Ψεκασμός μίγματος αέρα/χωρίς αέρα, εφαρμογή με ψεκασμό υψηλής/χαμηλής πίεσης
Σκληρυντικό / μέγεθος συσκευασίας
HWA6000, 0,5 l / 2 l
Αναλογία
10% (10:1)
Διαλυτικό / μέγεθος συσκευασίας
TWA9000-F ή νερό, 1 l / 5 l
 
Απόχρωση
Λευκό
Επίπεδο γυαλάδας
Μέγεθος συσκευασίας
5 kg / 20 kg
Δύσκολα αναφλεγόμενο σύμφωνα με την οδηγία περί ναυτιλιακού εξοπλισμού MED 2014/90/ΕΕ

Δύσκολα αναφλεγόμενο σύμφωνα με την οδηγία περί ναυτιλιακού εξοπλισμού MED 2014/90/ΕΕ
Prüfzeugnisse anzeigen

Select Language