Υδατοδιαλυτά

Aqualit A-T280-90

Υδατοδιαλυτή διαφανής τελική επίστρωση 2K
Ιδιότητες
Πολύ καλή πλήρωση, πολύ καλή μηχανική και χημική αντίσταση, εύκολη λείανση και τρίψιμο, κλειστοί πόροι, ταχείας δράσης
Βασική περιοχή εφαρμογής
Εσωτερικοί χώροι, έπιπλα, κουζίνες, ντουλάπια, ειδικά σε μπάνια (εάν συνδυάζεται με μονωτικό σφραγιστικό ή αστάρι)
Τύπος συνδετικού υλικού
Ακρυλικό
Εφαρμογή
Εφαρμογή με ψεκασμό υψηλής/χαμηλής πίεσης
Σκληρυντικό / μέγεθος συσκευασίας
HWA6000, 1 l
Αναλογία
20% (5:1)
Διαλυτικό / μέγεθος συσκευασίας
TWA9000-F ή νερό, 1 l / 5 l
 
Απόχρωση
Επίπεδο γυαλάδας
Περ. > 90 GU @ 60°, ιδιαίτερο γυαλιστερό
Μέγεθος συσκευασίας
5 l

Select Language