Υδατοδιαλυτά

Aqualit A-IS180

Υδατοδιαλυτό διαφανές μονωτικό σφραγιστικό 2K
Ιδιότητες
Ιδιαίτερα διαφανές, πολύ καλή πλήρωση, άριστες μονωτικές ιδιότητες έναντι στα συστατικά του ξύλου και επιτρέπουν τη χρήση σε δωμάτια με υγρασία, κλειστοί πόροι, ταχείας δράσης
Βασική περιοχή εφαρμογής
Εσωτερικοί χώροι, έπιπλα, κουζίνες, ντουλάπια, ειδικά σε μπάνια
Τύπος συνδετικού υλικού
Ακρυλικό
Εφαρμογή
Ψεκασμός μίγματος αέρα/χωρίς αέρα, εφαρμογή με ψεκασμό υψηλής/χαμηλής πίεσης
Σκληρυντικό / μέγεθος συσκευασίας
HWA6000, 1 l
Αναλογία
20% (5:1)
Διαλυτικό / μέγεθος συσκευασίας
TWA9000-F ή νερό, 1 l / 5 l
 
Απόχρωση
Επίπεδο γυαλάδας
Μέγεθος συσκευασίας
5 l

Select Language