Αλκυδική πολυουρεθάνη

SolidoColor SC-T450V-90

Αδιαφανής τελική επίστρωση διαλύτου 2K
Ιδιότητες
Καλή πλήρωση, εύκολο τρίψιμο, κλειστοί πόροι, ειδικά για κάθετη χρήση, μέτριο κιτρίνισμα
Βασική περιοχή εφαρμογής
Σχεδόν σε όλα ξύλινα έπιπλα, όλα τα συνηθισμένα υλικά και υλικά με βάση το ξύλο
Τύπος συνδετικού υλικού
Αλκυδική ρητίνη πολυουρεθάνης
Εφαρμογή
Ψεκασμός υψηλής/χαμηλής πίεσης, κουρτίνα βαφής
Σκληρυντικό / μέγεθος συσκευασίας
HPU6214 (315.99), 5 l / 20 l
Αναλογία
100% (1:1)
Διαλυτικό / μέγεθος συσκευασίας
TPU9303-S (910.73), 5 l / 25 l
 
Απόχρωση
Λευκό
Επίπεδο γυαλάδας
Περ. > 90 GU @ 60°, ιδιαίτερο γυαλιστερό
Μέγεθος συσκευασίας
5 kg / 20 kg

Select Language