Αλκυδική πολυουρεθάνη

SolidoColor SC-P340V

Αδιαφανές αστάρι διαλύτου 2K
Ιδιότητες
Πολύ καλή πλήρωση, καλή σφράγιση σε γωνίες, κλειστοί πόροι, ειδικά για κάθετη χρήση, μέτριο κιτρίνισμα
Βασική περιοχή εφαρμογής
Εσωτερικοί χώροι, έπιπλα, ντουλάπια
Τύπος συνδετικού υλικού
Αλκυδική ρητίνη πολυουρεθάνης
Εφαρμογή
Εφαρμογή με ψεκασμό υψηλής/χαμηλής πίεσης
Σκληρυντικό / μέγεθος συσκευασίας
HPU6211 (310.07), 3 l
Αναλογία
30% (10:3)
Διαλυτικό / μέγεθος συσκευασίας
TPU9201-M (910.33) / TPU9303-S (910.73), 5 l / 25 l
 
Απόχρωση
Λευκό
Επίπεδο γυαλάδας
Μέγεθος συσκευασίας
20 kg

Select Language