Αλκυδική πολυουρεθάνη

SolidoColor SC-P340H

Αδιαφανές αστάρι διαλύτου 2K
Ιδιότητες
Καλή πλήρωση, μεγάλη ευελιξία (μέχρι και σε στρώσεις με πολύ μεγάλο πάχος), κλειστοί πόροι, ειδικά για οριζόντια χρήση, μέτριο κιτρίνισμα
Βασική περιοχή εφαρμογής
Εσωτερικοί χώροι, έπιπλα, ντουλάπια
Τύπος συνδετικού υλικού
Αλκυδική ρητίνη πολυουρεθάνης
Εφαρμογή
Εφαρμογή με ψεκασμό υψηλής/χαμηλής πίεσης
Σκληρυντικό / μέγεθος συσκευασίας
HPU6210 (310.31), 3 l
Αναλογία
30% (10:3)
Διαλυτικό / μέγεθος συσκευασίας
TPU9201-M (910.33), 5 l / 25 l
 
Απόχρωση
Λευκό
Επίπεδο γυαλάδας
Μέγεθος συσκευασίας
20 kg

Select Language