Αλκυδική πολυουρεθάνη

Solido S-T260-25

Διαφανής τελική επίστρωση διαλύτου 2K
Ιδιότητες
Καλή μηχανική αντίσταση, εξαιρετική χημική αντίσταση, ανοιχτοί και κλειστοί πόροι, μέτριο κιτρίνισμα
Βασική περιοχή εφαρμογής
Εσωτερικοί χώροι, έπιπλα, κουζίνες, ντουλάπια, ειδικά σε γραφεία και τραπέζια
Τύπος συνδετικού υλικού
Αλκυδική ρητίνη πολυουρεθάνης
Εφαρμογή
Ψεκασμός υψηλής/χαμηλής πίεσης, κουρτίνα βαφής
Σκληρυντικό / μέγεθος συσκευασίας
HPU6209 (HARDENER 930), 5 l
Αναλογία
40% (5:2)
Διαλυτικό / μέγεθος συσκευασίας
TPU9204 (THINNER 164), 25 / 200 l
Έγκριση
Möbelfakta
 
Απόχρωση
Επίπεδο γυαλάδας
Περ. 25 GU @ 60°, ημιμάτ
Μέγεθος συσκευασίας
20 l

Select Language