Αλκυδική πολυουρεθάνη

Solido S-S120

Διαφανές σφραγιστικό διαλύτου 2K
Ιδιότητες
Πολύ καλή πλήρωση, καλή πρόσφυση, κλειστοί πόροι, μέτριο κιτρίνισμα
Βασική περιοχή εφαρμογής
Εσωτερικοί χώροι, έπιπλα, ντουλάπια
Τύπος συνδετικού υλικού
Αλκυδική ρητίνη πολυουρεθάνης
Εφαρμογή
Εφαρμογή με ψεκασμό υψηλής/χαμηλής πίεσης
Σκληρυντικό / μέγεθος συσκευασίας
HPU6200, 2 L
Αναλογία
20% (5:1)
Διαλυτικό / μέγεθος συσκευασίας
TPU9200, 25 l
 
Απόχρωση
Επίπεδο γυαλάδας
Μέγεθος συσκευασίας
20 l

Select Language