Αλκυδική πολυουρεθάνη

Solido S-IS130

Διαφανές μονωτικό σφραγιστικό διαλύτου 2K
Ιδιότητες
Ιδιαίτερα διαφανές, εξαιρετικές μονωτικές ιδιότητες έναντι στα συστατικά του ξύλου και επιτρέπει τη χρήση σε δωμάτια με υγρασία, μέτριο κιτρίνισμα
Βασική περιοχή εφαρμογής
Εσωτερικοί χώροι, έπιπλα, κουζίνες, ντουλάπια, ειδικά σε μπάνια
Τύπος συνδετικού υλικού
Αλκυδική ρητίνη πολυουρεθάνης
Εφαρμογή
Ψεκασμός μίγματος αέρα/χωρίς αέρα, ψεκασμός υψηλής/χαμηλής πίεσης, βούρτσα, ρολό
Σκληρυντικό / μέγεθος συσκευασίας
HPU6201, 2,5 l
Αναλογία
50% (2:1)
Διαλυτικό / μέγεθος συσκευασίας
TPU9300-F / TPU9301-S, 5 l / 25 l
Έγκριση
Solas/ IMO, DIN 68861-1B
 
Απόχρωση
Επίπεδο γυαλάδας
Μέγεθος συσκευασίας
Safety data sheets are no longer made available on the website. If you are a direct customer, you will receive the safety data sheet automatically via e-mail with every delivery. If you are supplied by one of our dealers, please contact them with questions regarding safety data sheets. They have the latest version of the safety data sheets available to you.
Δύσκολα αναφλεγόμενο σύμφωνα με την οδηγία περί ναυτιλιακού εξοπλισμού MED 2014/90/ΕΕ

Δύσκολα αναφλεγόμενο σύμφωνα με την οδηγία περί ναυτιλιακού εξοπλισμού MED 2014/90/ΕΕ
Prüfzeugnisse anzeigen

Select Language