Ακρυλική πολυουρεθάνη

QuantumColor QC-T460-__-____

Αδιαφανής τελική επίστρωση διαλύτου 2K
Ιδιότητες
Καλή μηχανική και χημική αντίσταση, καλή κάλυψη και πλήρωση, ταχείας δράσης
Βασική περιοχή εφαρμογής
Εσωτερικοί χώροι, έπιπλα, κουζίνες, ντουλάπια, ειδικά σε μπάνια (εάν συνδυάζεται με μονωτικό σφραγιστικό ή αστάρι)
Με δυνατότητα αποχρώσεων
Ναι
Τύπος συνδετικού υλικού
ακρυλική πολυουρεθάνη
Εφαρμογή
Ψεκασμός μίγματος αέρα/χωρίς αέρα, εφαρμογή με ψεκασμό υψηλής/χαμηλής πίεσης
Σκληρυντικό / μέγεθος συσκευασίας
HPU6300, 0,5 l / 2 l
Αναλογία
10% (10:1)
Διαλυτικό / μέγεθος συσκευασίας
TPU9300-F / TPU9301-S, 5 l / 25 l
 
Απόχρωση
Ουδέτερη βάση BN00
Επίπεδο γυαλάδας
Περ. 10 GU @ 60°, μάτ
Μέγεθος συσκευασίας
4,6 kg / 18,4 kg
DIN 68861 μέρος 1 – Ανθεκτικότητα των επιφανειών των επίπλων: χημική καταπόνηση

DIN 68861 μέρος 1 – Ανθεκτικότητα των επιφανειών των επίπλων: χημική καταπόνηση
Prüfzeugnisse anzeigen

Select Language