Ακρυλική πολυουρεθάνη

QuantumColor QC-T460-__-____

Αδιαφανής τελική επίστρωση διαλύτου 2K
Ιδιότητες
Καλή μηχανική και χημική αντίσταση, καλή κάλυψη και πλήρωση, ταχείας δράσης
Βασική περιοχή εφαρμογής
Εσωτερικοί χώροι, έπιπλα, κουζίνες, ντουλάπια, ειδικά σε μπάνια (εάν συνδυάζεται με μονωτικό σφραγιστικό ή αστάρι)
Με δυνατότητα αποχρώσεων
Ναι
Τύπος συνδετικού υλικού
ακρυλική πολυουρεθάνη
Εφαρμογή
Ψεκασμός μίγματος αέρα/χωρίς αέρα, εφαρμογή με ψεκασμό υψηλής/χαμηλής πίεσης
Σκληρυντικό / μέγεθος συσκευασίας
HPU6300, 0,5 l / 2 l
Αναλογία
10% (10:1)
Διαλυτικό / μέγεθος συσκευασίας
TPU9300-F / TPU9301-S, 5 l / 25 l
Έγκριση
EN- 71- 3, DIN 68930, DIN 68861-1B, Tox Control, Solas/IMO
 
Απόχρωση
Ουδέτερη βάση BN00
Επίπεδο γυαλάδας
Περ. 10 GU @ 60°, μάτ
Μέγεθος συσκευασίας
4,6 kg / 18,4 kg
Safety data sheets are no longer made available on the website. If you are a direct customer, you will receive the safety data sheet automatically via e-mail with every delivery. If you are supplied by one of our dealers, please contact them with questions regarding safety data sheets. They have the latest version of the safety data sheets available to you.

Select Language