Ακρυλική πολυουρεθάνη

Quantum Q-T260-__

Διαφανής τελική επίστρωση διαλύτου 2K
Ιδιότητες
Καλή μηχανική και χημική αντίσταση, κατάλληλο για λευκασμένο ξύλο, ανοιχτοί και κλειστοί πόροι, ταχείας δράσης
Βασική περιοχή εφαρμογής
Εσωτερικοί χώροι, έπιπλα, κουζίνες, ντουλάπια, ειδικά σε μπάνια
Τύπος συνδετικού υλικού
ακρυλική πολυουρεθάνη
Εφαρμογή
Ψεκασμός μίγματος αέρα/χωρίς αέρα, εφαρμογή με ψεκασμό υψηλής/χαμηλής πίεσης
Σκληρυντικό / μέγεθος συσκευασίας
HPU6300, 0,5 l / 2 l
Αναλογία
10% (10:1)
Διαλυτικό / μέγεθος συσκευασίας
TPU9300-F / TPU9301-S, 5 l / 25 l
 
Απόχρωση
Επίπεδο γυαλάδας
Περ. 10 GU @ 60°, μάτ
Μέγεθος συσκευασίας
5 l / 20 l
Tox Control – Το σήμα που συμβολίζει τις βαφές επίπλων χωρίς εκπομπές

Tox Control – Το σήμα που συμβολίζει τις βαφές επίπλων χωρίς εκπομπές
Prüfzeugnisse anzeigen

EN 71-3 – Ευρωπαϊκό πρότυπο περί διάχυσης/μεταφοράς βαρέων μετάλλων βαρέων μετάλλων/χημικών στοιχείων (π.χ. έλεγχος παιδικών παιχνιδιών)

EN 71-3 – Ευρωπαϊκό πρότυπο περί διάχυσης/μεταφοράς βαρέων μετάλλων βαρέων μετάλλων/χημικών στοιχείων (π.χ. έλεγχος παιδικών παιχνιδιών)
Prüfzeugnisse anzeigen

DIN 68930 – Απαιτήσεις σε επιφάνειες επίπλων κουζινών αναφορικά με την ανθεκτικότητα στις εναλλασσόμενες κλιματολογικές συνθήκες

DIN 68930 – Απαιτήσεις σε επιφάνειες επίπλων κουζινών αναφορικά με την ανθεκτικότητα στις εναλλασσόμενες κλιματολογικές συνθήκες
Prüfzeugnisse anzeigen

DIN 68861 μέρος 1 – Ανθεκτικότητα των επιφανειών των επίπλων: χημική καταπόνηση

DIN 68861 μέρος 1 – Ανθεκτικότητα των επιφανειών των επίπλων: χημική καταπόνηση
Prüfzeugnisse anzeigen

DIN 4102 – Αντίδραση στη φωτιά/φλόγα στάνταρ αντίστασης που ισχύουν στη Γερμανία 
ABP – General Appraisal Certificate (GAC)

DIN 4102 – Αντίδραση στη φωτιά/φλόγα στάνταρ αντίστασης που ισχύουν στη Γερμανία ABP – General Appraisal Certificate (GAC)
Prüfzeugnisse anzeigen

Select Language