Ακρυλική πολυουρεθάνη

Quantum Q-S130

Διαφανές σφραγιστικό διαλύτου 2K
Ιδιότητες
Ιδιαίτερα διαφανές, κατάλληλο για λευκασμένο ξύλο, μια αναλογία ανάμιξης 20% προσδίδει καλύτερες μονωτικές ιδιότητες, ανοιχτοί πόροι, ταχείας δράσης
Βασική περιοχή εφαρμογής
Εσωτερικοί χώροι, έπιπλα, ντουλάπια
Τύπος συνδετικού υλικού
ακρυλική πολυουρεθάνη
Εφαρμογή
Ψεκασμός μίγματος αέρα/χωρίς αέρα, ψεκασμός υψηλής/χαμηλής πίεσης, κουρτίνα βαφής
Σκληρυντικό / μέγεθος συσκευασίας
HPU6301 (310.48), 2 l
Αναλογία
10% (10:1) ή 20% (5:1)
Διαλυτικό / μέγεθος συσκευασίας
TPU9302-M (910.17) / TPU9303-S (910.73), 5 l / 25 l
 
Απόχρωση
Επίπεδο γυαλάδας
Μέγεθος συσκευασίας

Select Language