Ακρυλική πολυουρεθάνη

Quantum Q-IS160

Διαφανές μονωτικό σφραγιστικό διαλύτου 2K
Ιδιότητες
Ιδιαίτερα διαφανές, πολύ καλή πλήρωση, κατάλληλο για λευκασμένο ξύλο, μια αναλογία ανάμιξης 20% προσδίδει μονωτικές ιδιότητες έναντι στα συστατικά του ξύλου και επιτρέπουν τη χρήση σε δωμάτια με υγρασία, κλειστοί πόροι, ταχείας δράσης
Βασική περιοχή εφαρμογής
Εσωτερικοί χώροι, έπιπλα, κουζίνες, ντουλάπια, ειδικά σε μπάνια (με σκληρυντικό 20%)
Τύπος συνδετικού υλικού
ακρυλική πολυουρεθάνη
Εφαρμογή
Ψεκασμός μίγματος αέρα/χωρίς αέρα, εφαρμογή με ψεκασμό υψηλής/χαμηλής πίεσης
Σκληρυντικό / μέγεθος συσκευασίας
HPU6300, 0,5 l / 1 l / 2 l / 4 l
Αναλογία
10% (10:1) ή 20% (5:1)
Διαλυτικό / μέγεθος συσκευασίας
TPU9300-F / TPU9301-S, 5 l / 25 l
 
Απόχρωση
Επίπεδο γυαλάδας
Μέγεθος συσκευασίας
DIN 4102 – Πρότυπο αντίδρασης στη φωτιά/χαμηλής¬ευφλεκτότητας ABP που ισχύει για τη Γερμανία – Γενικό πιστοποιητικό ελέγχου επίβλεψης κατασκευών

DIN 4102 – Πρότυπο αντίδρασης στη φωτιά/χαμηλής¬ευφλεκτότητας ABP που ισχύει για τη Γερμανία – Γενικό πιστοποιητικό ελέγχου επίβλεψης κατασκευών
Prüfzeugnisse anzeigen

Select Language