Νιτροκυτταρίνη

Easyfit E-T231-10

Διαφανής τελική επίστρωση διαλύτου 1K
Ιδιότητες
Γρήγορο στέγνωμα, μπλοκάρει την ακτινοβολία του ήλιου στην ελαφρά ξυλεία, υψηλή φωτεινότητα, φυσική εμφάνιση, ταχείας δράσης
Βασική περιοχή εφαρμογής
Εσωτερικοί χώροι, έπιπλα, ντουλάπια
Τύπος συνδετικού υλικού
Νιτροκυτταρίνη
Εφαρμογή
Εφαρμογή με ψεκασμό υψηλής/χαμηλής πίεσης
Διαλυτικό / μέγεθος συσκευασίας
TAC 9400-M (THINNER 112), 25 / 200 l
 
Απόχρωση
Επίπεδο γυαλάδας
Περ. 10 GU @ 60°, μάτ
Μέγεθος συσκευασίας
20 l
Safety data sheets are no longer made available on the website. If you are a direct customer, you will receive the safety data sheet automatically via e-mail with every delivery. If you are supplied by one of our dealers, please contact them with questions regarding safety data sheets. They have the latest version of the safety data sheets available to you.

Select Language