Νιτροκυτταρίνη

Easyfit E-S150

Διαφανές σφραγιστικό διαλύτου 1K
Ιδιότητες
Ιδιαίτερα διαφανές, καλή πλήρωση, κλειστοί πόροι, μέτριο κιτρίνισμα
Βασική περιοχή εφαρμογής
Εσωτερικοί χώροι, έπιπλα, ντουλάπια
Τύπος συνδετικού υλικού
Νιτροκυτταρίνη
Εφαρμογή
Εφαρμογή με ψεκασμό υψηλής/χαμηλής πίεσης
Διαλυτικό / μέγεθος συσκευασίας
TNC9101-M (950.02), 6 l / 25 l
 
Απόχρωση
Επίπεδο γυαλάδας
Μέγεθος συσκευασίας
20 l
Τα δελτία δεδομένων ασφαλείας δεν διατίθενται πλέον στον ιστότοπο. Εάν είστε απευθείας πελάτης, θα λαμβάνετε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας αυτόματα μέσω e-mail σε κάθε παράδοση. Εάν η παράδοση γίνεται μέσω κάποιου εμπόρου μας, απευθυνθείτε σε αυτόν για τα δελτία δεδομένων ασφαλείας. Τα δελτία δεδομένων ασφαλείας διατίθενται πάντα στην ενημερωμένη τους έκδοση.

Select Language