Νιτροκυτταρίνη

Easyfit E-S150

Διαφανές σφραγιστικό διαλύτου 1K
Ιδιότητες
Ιδιαίτερα διαφανές, καλή πλήρωση, κλειστοί πόροι, μέτριο κιτρίνισμα
Βασική περιοχή εφαρμογής
Εσωτερικοί χώροι, έπιπλα, ντουλάπια
Τύπος συνδετικού υλικού
Νιτροκυτταρίνη
Εφαρμογή
Εφαρμογή με ψεκασμό υψηλής/χαμηλής πίεσης
Διαλυτικό / μέγεθος συσκευασίας
TNC9101-M (950.02), 6 l / 25 l
 
Απόχρωση
Επίπεδο γυαλάδας
Μέγεθος συσκευασίας
20 l

Select Language