Νιτροκυτταρίνη

Easyfit E-S130

Διαφανές σφραγιστικό διαλύτου 1K
Ιδιότητες
Καλή πλήρωση, εύκολη λείανση, κλειστοί πόροι, μέτριο κιτρίνισμα
Βασική περιοχή εφαρμογής
Εσωτερικοί χώροι, έπιπλα, ντουλάπια
Τύπος συνδετικού υλικού
Νιτροκυτταρίνη
Εφαρμογή
Ψεκασμός μίγματος αέρα/χωρίς αέρα, εφαρμογή με ψεκασμό υψηλής/χαμηλής πίεσης
Διαλυτικό / μέγεθος συσκευασίας
TNC9100-M, 7 l / 25 l
Έγκριση
Tox Control
 
Απόχρωση
Επίπεδο γυαλάδας
Μέγεθος συσκευασίας
5 l / 20 l

Select Language