Πρόσθετα προϊόντα

Διαλυτικό TNC9102 - F

 
Απόχρωση
Επίπεδο γυαλάδας
Μέγεθος συσκευασίας
5 l / 8 l / 25 l
In the AkzoNobel portfolio we do not have Technical Data Sheets for hardeners and thinners. These products are mentioned in the main product they are used in.

Select Language