Πρόσθετα προϊόντα

Σκληρυντικό HWA6000

 
Απόχρωση
Επίπεδο γυαλάδας
Μέγεθος συσκευασίας
240 ml / 0,25 l / 0,5 l / 1 l / 2 l
In the AkzoNobel portfolio we do not have Technical Data Sheets for hardeners and thinners. These products are mentioned in the main product they are used in.

Select Language