Πρόσθετα προϊόντα

Σκληρυντικό HPU6302

 
Απόχρωση
Επίπεδο γυαλάδας
Μέγεθος συσκευασίας
1 / 5 l
In the AkzoNobel portfolio we do not have Technical Data Sheets for hardeners and thinners. These products are mentioned in the main product they are used in.

Select Language