Πρόσθετα προϊόντα

Σκληρυντικό HPU6210

 
Απόχρωση
Επίπεδο γυαλάδας
Μέγεθος συσκευασίας
3 l / 10 l
In the AkzoNobel portfolio we do not have Technical Data Sheets for hardeners and thinners. These products are mentioned in the main product they are used in.

Select Language