Σκλήρυνση παρουσία οξέος

DuracidColor DC-T420-__-____

Αδιαφανής τελική επίστρωση διαλύτου 2K
Ιδιότητες
Καλή μηχανική αντίσταση, γρήγορο στέγνωμα, αρωματικό < 1%, μέτριο κιτρίνισμα
Βασική περιοχή εφαρμογής
Εσωτερικοί χώροι, έπιπλα, ντουλάπια, προϊόντα κατασκευής
Τύπος συνδετικού υλικού
Αλκυδική ρητίνη / αμινοξύ
Εφαρμογή
Ψεκασμός υψηλής/χαμηλής πίεσης, κουρτίνα βαφής
Σκληρυντικό / μέγεθος συσκευασίας
HAC6401 (HARDENER 822), 10 l / 25 l
Αναλογία
10% (10:1)
Διαλυτικό / μέγεθος συσκευασίας
TAC9400-M (THINNER 112) / TAC9402-S (THINNER 110), 25 / 200 l
 
Απόχρωση
S0502-Y
Επίπεδο γυαλάδας
Περ. 35 GU @ 60°, ημιγυαλιστερό
Μέγεθος συσκευασίας
20 l / 200 l / 1000 l
Safety data sheets are no longer made available on the website. If you are a direct customer, you will receive the safety data sheet automatically via e-mail with every delivery. If you are supplied by one of our dealers, please contact them with questions regarding safety data sheets. They have the latest version of the safety data sheets available to you.

Select Language