Σκλήρυνση παρουσία οξέος

DuracidColor DC-P360

Αδιαφανές αστάρι διαλύτου 2K
Ιδιότητες
Γρήγορο στέγνωμα, καλή πλήρωση, χωρίς φορμαλδεΰδη
Βασική περιοχή εφαρμογής
Εσωτερικοί χώροι, έπιπλα, ντουλάπια, προϊόντα κατασκευής
Τύπος συνδετικού υλικού
Αλκυδική ρητίνη / αμινοξύ
Εφαρμογή
Ψεκασμός μίγματος αέρα/χωρίς αέρα, ψεκασμός υψηλής/χαμηλής πίεσης, κουρτίνα βαφής
Σκληρυντικό / μέγεθος συσκευασίας
HAC6402 (HARDENER FF), 25 l
Αναλογία
10% (10:1)
Διαλυτικό / μέγεθος συσκευασίας
TAC9400-M (THINNER 112) / TAC9402-S (THINNER 110), 25 / 200 l
 
Απόχρωση
Λευκό
Επίπεδο γυαλάδας
Μέγεθος συσκευασίας
20 l / 1000 l
EN 71-3 – Ευρωπαϊκό πρότυπο περί διάχυσης/μεταφοράς βαρέων μετάλλων βαρέων μετάλλων/χημικών στοιχείων (π.χ. έλεγχος παιδικών παιχνιδιών)

EN 71-3 – Ευρωπαϊκό πρότυπο περί διάχυσης/μεταφοράς βαρέων μετάλλων βαρέων μετάλλων/χημικών στοιχείων (π.χ. έλεγχος παιδικών παιχνιδιών)
Prüfzeugnisse anzeigen

Select Language