Σκλήρυνση παρουσία οξέος

DuracidColor DC-P330

Αδιαφανές αστάρι διαλύτου 2K
Ιδιότητες
Δεν σακουλιάζει, αρωματικό < 1%, ειδικά για κάθετη χρήση
Βασική περιοχή εφαρμογής
Εσωτερικοί χώροι, έπιπλα, ντουλάπια, προϊόντα κατασκευής
Τύπος συνδετικού υλικού
Αλκυδική ρητίνη / αμινοξύ
Εφαρμογή
Ψεκασμός υψηλής/χαμηλής πίεσης, κουρτίνα βαφής
Σκληρυντικό / μέγεθος συσκευασίας
HAC6401 (HARDENER 822), 10 l / 25 l
Αναλογία
10 - 15% (10:1 - 1,5)
Διαλυτικό / μέγεθος συσκευασίας
TAC9400-M (THINNER 112) / TAC9402-S (THINNER 110), 25 / 200 l
Έγκριση
EN 717-1 (E1)
 
Απόχρωση
Λευκό
Επίπεδο γυαλάδας
Μέγεθος συσκευασίας
20 l / 200 l / 1000 l

Select Language