Σκλήρυνση παρουσία οξέος

Duracid D-T220-__

Διαφανής τελική επίστρωση διαλύτου 1K
Ιδιότητες
Εύκολη χρήση (1K), μέτριο κιτρίνισμα
Βασική περιοχή εφαρμογής
Εσωτερικοί χώροι, έπιπλα, ντουλάπια
Τύπος συνδετικού υλικού
Αλκυδική ρητίνη / αμινοξύ
Εφαρμογή
Ψεκασμός υψηλής/χαμηλής πίεσης, κουρτίνα βαφής
Διαλυτικό / μέγεθος συσκευασίας
TAC9400-M (THINNER 112) / TAC9402-S (THINNER 110), 25 / 200 l
 
Απόχρωση
Επίπεδο γυαλάδας
Περ. 20 GU @ 60°, ημιμάτ
Μέγεθος συσκευασίας
20 l
Safety data sheets are no longer made available on the website. If you are a direct customer, you will receive the safety data sheet automatically via e-mail with every delivery. If you are supplied by one of our dealers, please contact them with questions regarding safety data sheets. They have the latest version of the safety data sheets available to you.

Select Language