Nitro

Easyfit E-T220-25

Rozpouštědlová transparentní 1K vrchní vrstva
Vlastnosti
Dobrá plnivost, neobsahuje formaldehyd, mírné žloutnutí
Hlavní oblast použití
Interiér, nábytek, skříně
Typ pojiva
Nitrocelulóza
Aplikace
Nanášení stříkáním Airmix/Airless, nanášení stříkáním vysokotlaké/nízkotlaké, clonové nanášecí zařízení
Ředidlo / Velikost balení
TAC 9400-M (THINNER 112), 25 / 200 l
 
Barevný odstín
Úroveň lesku
Přibl. 25 GU @ 60, polomat
Velikost balení
20 l
Safety data sheets are no longer made available on the website. If you are a direct customer, you will receive the safety data sheet automatically via e-mail with every delivery. If you are supplied by one of our dealers, please contact them with questions regarding safety data sheets. They have the latest version of the safety data sheets available to you.

Select Language