Více hodnoty s menším objemem zdrojů

Zdroje na naší planete jsou omezeny. Proto je naším cílem dosáhnout více s menším objemem prostředků a šetřit přírodní zdroje. K dosažení tohoto cíle jsme směrovaly veškeré naše uvažování a jednáme na základě principů udržitelného rozvoje. Zdraví, bezpečnost a ochrana životního prostředí jsou přitom rozhodujícími faktory. Z tohoto důvodu plynule rozšiřujeme náš podíl na udržitelných výrobcích a pečujeme současně o to, aby naše výrobní procesy šetřily zdroje. Tímto způsobem chceme přeměnit výzvy na příležitosti. Jenom tak je zaručen dlouhodobý úspěch naší společnosti. Přístup, který odráží naši strategii udržitelnosti také v jeho názvu:“Doing more with less”..

Koncern AkzoNobel obhájil čtvrtý rok po sobě první místo ve vlivném Dow Jonesově indexu udržitelnosti (DJSI).

People. Planet. Paint.

We strive to lead our industry by pioneering a world of possibilities to empower people and reduce our impact on the planet, while consistently innovating to deliver the most sustainable solutions for our customers. That’s why we call our approach to sustainable business “People. Planet. Paint.”

 

Udržitelná řešení pro dřevozpracující průmysl

Naše inovativní výrobky nabízejí udržitelná řešení pro ochranu a povrchovou úpravu dřeva v sektoru výroby nábytku, kuchyňského nábytku, truhlářství a stavebních materiálů.

Nabízíme technologie na bázi vody pro sektor výroby nábytku a truhlářství, UV technologie pro masivní dřeva, elastické podlahové krytiny, jako i laky tvrditelné kyselinou a PU pro kuchyňský nábytek. Navrhujeme a vyvíjíme výrobky s přihlédnutím k přáním našich zákazníků a společenským požadavkům - nátěry se špičkovou estetikou a fyzikálními vlastnostmi, které jsou v souladu s předpisy a zároveň mají menší dopad na životní prostředí.

Select Language