Více hodnoty s menším objemem zdrojů

Zdroje na naší planete jsou omezeny. Proto je naším cílem dosáhnout více s menším objemem prostředků a šetřit přírodní zdroje. K dosažení tohoto cíle jsme směrovaly veškeré naše uvažování a jednáme na základě principů udržitelného rozvoje. Zdraví, bezpečnost a ochrana životního prostředí jsou přitom rozhodujícími faktory. Z tohoto důvodu plynule rozšiřujeme náš podíl na udržitelných výrobcích a pečujeme současně o to, aby naše výrobní procesy šetřily zdroje. Tímto způsobem chceme přeměnit výzvy na příležitosti. Jenom tak je zaručen dlouhodobý úspěch naší společnosti. Přístup, který odráží naši strategii udržitelnosti také v jeho názvu: „Planeta možného“ („Planet Possible“).

www.akzonobel.com/sustainability/planet_possible

Koncern AkzoNobel obhájil čtvrtý rok po sobě první místo ve vlivném Dow Jonesovém indexu udržitelnosti (DJSI). V roce 2015 zveřejněném žebříčku jsme před více než 350 podniky v průmyslové skupině materiálů na prvním místě.

Udržitelná řešení pro dřevozpracující průmysl

Naše inovativní výrobky nabízejí udržitelná řešení pro ochranu a povrchovou úpravu dřeva v sektoru výroby nábytku, kuchyňského nábytku, truhlářství a stavebních materiálů.


Nabízíme technologie na bázi vody pro sektor výroby nábytku a truhlářství, UV technologie pro masivní dřeva, elastické podlahové krytiny, jako i laky tvrditelné kyselinou a PU pro kuchyňský nábytek. Navrhujeme a vyvíjíme výrobky s přihlédnutím k přáním našich zákazníků a společenským požadavkům - nátěry se špičkovou estetikou a fyzikálními vlastnostmi, které jsou v souladu s předpisy a zároveň mají menší dopad na životní prostředí.

Select Language